NOG SLECHTS 50 LAST MINUTE TICKETS VOOR de TRAIL GODEFROY BOUILLON van 15 JUNI | BEMACHTIG TICKET

NOG 50 LAST MINUTE TICKETS VOOR DE TRAIL GODEFROY BOUILLON 15 JUNI | BEMACHTIG TICKET

Resultaten grote Trail enquête

Meer dan 3000 lopers vulden de voorbije weken onze grote trail enquête waarbij het thema ‘ de economische crisis’ centraal stond. . De resultaten en soms verrassende conclusies kan je nu nalezen . 

1. Wat is jou loopniveau

5% beschouwt zichzelf een snelle loper en 11% een trage. Het grote peloton is dus 80% van de deelnemers

2. Aan hoeveel trails neem je deel in 2022

De grote meerderheid (60%) neemt in 2022 deel aan 2-5 trail evenementen. Opvallend is dat 100 trailers die de enquête invulden geen enkel event gaan lopen.

3. Neem je meer of minder deel aan events 

Iets meer dan helft neemt even deel aan de events en laat de economische crisis dus niet aan hun hart komen. Het deel dat minder deelneemt ( 21%) wordt opmerkelijk gecompenseerd door het deel dat aan meer events deelneemt (23%)

4. Waarom neem je minder deel 

De grootse reden ( 58% ) waarom mensen nu minder deelnemen is tijdsgebrek in het weekend. We zijn nog altijd geannuleerde dingen aan het inhalen van corona. 11% is nog altijd bang van covid-19 op massa events en voor 35% is het te duur geworden. In zijn totaliteit is de economische crisis dus voor ongeveer 7% van de ondervraagden de reden om niet meer deel te nemen. Een getal dat nog gaat stijgen ?

5. Gebruik jij GPX routes

Meer dan de helft volgt op training wel eens een gedownloade route. De lockdowns en een lange periode zonder events ( corona) zullen zeker voor een stijging hier hebben gezorgd. 

6. Wanneer neem je deel aan events 

Zondagvoormiddag geniet duidelijk de voorkeur gevolgd door zaterdagvoormiddag. ‘s namiddags sport men liever niet en zal de voorkeur naar andere activiteiten gaan

7. Trailen en Feestdagen 

Op Kerstmis, 2de kerstdag en Nieuwjaar neemt men liever niet deel , op Paaszondag is 1 op 2 bereid om deel te nemen, maar alle andere feestdagen vormt voor de meesten geen belemmering om deel te nemen. 

8. Trailen en de seizoen 

Trailen kan je een gans jaar door wat de cijfers bewijzen. De Herfst en Lente zijn de populairste, gevolgd door de winter en tenslotte de zomer. 

9. Waar hecht jij belang aan tijdens een trail 

De zaken die de meerderheid van de lopers als een verplicht zien zijn : tijdsregistratie, bevoorrading onderweg en aan de finish en een goede bepijling . 

Douches, bewaring sporttassen, kilometer aanduiding en aanwezige horeca zijn voor slechts 1 op 4 een echte must

Het minste belang wordt gehecht aan een medaille en een T-shirt 

10. Hoe ver wil jij je verplaatsen om deel te nemen 

Meer dan de helft van de ondervraagden wil zich maximaal 100km verplaatsen, wat gezien de dure benzine prijzen ons niet verbaasd. 

11. Zou jij deelnemen aan een trail zonder tijdsregistratie

Maar liefst 84% zou deelnemen aan een trail zonder tijdsregistratie, waarvan er zelfs 16% zonder verkiezen. Dit is toch wel het meest verrassende resulaat ! 

12. zou jij deelnemen aan een trail zonder bepaling 

62% ziet het niet zitten om zelf te navigeren via GPX en neemt niet deel. 

13. zou jij deelnemen aan een trail met enkel vrije starts 

Maar liefst 75% zou deelnemen aan een Trail events met enkel vrije starts, zoals we in corona tijden veel zagen. 

Bedankt aan iedereen die deze 13 vragen beantwoord heeft, we nemen deze resultaten zeker mee naar 2023. 

Je kan de volledige en exacte resultaten hier in detail bekijken ( pdf ) . zeker doen ! 

Tenslotte staan er in 2022 nog enkele mooie trails op ons programma en ook zijn de inschrijvingen ( early birds ) al open voor sommige events van 2023. 

Hopelijk zien we jullie terug op 1 van de events !

meer artikels...